• Tehtud projekte:

  e-arveldaja

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis. e-arveldaja on suunatud peamiselt alustavatele ja väikeettevõtjatele, kuid kohandatud ka mittetulundusühingutele ning sihtasutustele. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Äriregister

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  Inversion Software OÜ töötas välja äriregistri uue generatsiooni tehnilise platvormi, sh arendas uue veebipõhise menetlustarkvara, migreeris olemasoleva Oracle andmebaasi vabavaralisele PostgreSQL platvormile ning tagas ühilduvate portaalide ja süsteemide (äriregistri teabesüsteem, ettevõtjaportaal jpt) töö uue registri põhjal. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  e-dok

  Tellija: Audiitorkogu

  Inversion Software OÜ töötas Audiitorkogule välja vandeaudiitori töövõttude dokumenteerimise tarkvara, mis toetab ja abistab vandeaudiitoreid oma tööülesannete läbiviimisel ja nõuetekohasel dokumenteerimisel. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  PüPKI raamistik

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  Inversion Software OÜ töötas koos OÜ-ga Smartlink välja piiriülese PKI teenuste raamistiku. PüPKI raamistik SOAP põhine veebiteenus, mille eesmärk on võimaldada infosüsteemidesse võimalikult lihtsalt lisada piiriülese autentimise, digitaalallkirjastamise ja allkirjade verifitseerimise funktsionaalsust. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Conflux

  Conflux grupitöötarkvara on esimene Inversion Software OÜ poolt välja töötatud nö "valmistoode". Tegemist on veebipõhise grupitöötarkvaraga, mis hõlmab muuhulgas dokumendihaldust, kalendreid, ülesandeid, töövoogusid, e-postiklienti ja CRM funktsionaalsust, mis võimaldab ettevõtetel paremini organiseerida oma tööd ja hallata selle käigus kogutavat informatsiooni. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  ISKE rakendustööriist

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  ISKE rakendustööriist on ISKE rakendamist abistav ja toetav vahend, mis võimaldab organisatsioonis kasutusel olevaid infovarasid kaardistada ja aitab ISKE rakendamisest ülevaadet hoida. loe edasi

Tarkvaraarendus

Pakume Teile infosüsteemide väljatöötamise tervikteenust analüüsist kuni süsteemi juurutamiseni ja tugiteenuste osutamiseni. Oleme keerulisi infosüsteeme välja töötanud juba 2002. aastast saadik ning meie tööga on vähemal või suuremal määral kokku puutunud iga kümnes Eesti inimene.
 

Meie töötajatel on pikaajalised kogemused paljude erinevate valdkondade tarkvarade väljatöötamisel nagu näiteks: grupitöö, dokumendihaldus, raamatupidamine, ISKE, e-riigi registrid ja menetlustarkvarad, automatiseeritud massiline vormide täitmine ja kontroll jpt. Tehnoloogiatest käivad meie igapäevase tööga käsikäes programmeerimiskeeled Python, Java, PHP ja C, andmebaasiplatvormid PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server ja MySQL, veebipõhised tehnoloogiad Ajax, CSS, Javascript ja HTML ning loomulikult ID-kaardi ja Mobiil-ID tehnoloodiad (PKI), X-tee, XML, SOAP, high availability, desktop rakenduste väljatöötamise raamistikud Qt ja wxWidgets, mobiilsed lahendused ja palju muud. Kõik meie võtmearendusspetsialid on tarkvaraarenduse valdkonnas tegevad olnud juba üle 10 aasta, sh erinevate suurte ja keeruliste infosüsteemide analüütikute, arhitektide ja projektijuhtidena.
 

Oma igapäevase töö korraldamiseks kasutame agiilseid projektijuhtimis- ja arendusmetoodikaid, mis koos valitud tehnoloogiate ning tiheda kliendisuhtlusega koos tagavad tellijatele parimad tulemused.
 

Tarkvaraanalüüs

Teostame eel- ja detailanalüüsi Teie vajaduste ja nõuete kaardistamiseks ning infosüsteemide funktsionaalsuste kirjeldamiseks, nii arendusprojektide raames kui eraldiseisva teenusena. Läbi oma enam kui 12-aastase kogemuse kümnete erinevate väikeste ja suurte infosüsteemide visioneerimisel ja väljatöötamisel osalemise on meil tugev taust kogumaks kokku Teie vajadused ja ärinõuded läbi ärianalüüsi, täpsustamaks neid kasutajanõueteks ja visiooniprototüüpideks läbi detailanalüüsi ning hindamaks nende piisavust reaalse infosüsteemi väljatöötamise alustamiseks.
 

Konsultatsioonid

Oma töötajate pikaajalise ja laiapõhjalise kogemuse põhjal pakume konsultatsioone tarkvaraprojektide algatamisel, väljatöötamisel, rakendamisel ja käitamisel. Aitame Teil valida uuele infosüsteemile sobiliku arhitektuuri ja platvormi, konsulteerime arendusprojektide läbiviimist tagamaks optimaalseima ja ootustele vastava tulemuse ning aitame juba käivitatud infosüsteeme optimeerida ning skaleerida.
 

Meil on pikaajaline kogemus ID-kaardi, Mobiil-ID ja X-tee funktsionaalsuste infosüsteemidesse integreerimisel, X-tee andmekogude ja liidestuste väljatöötamisel ning vabavaraliste lahenduste põhjal kõrgkäideldavate infosüsteemide väljatöötamisel ja rakendamisel.
 

Tugi- ja hooldusteenused

Juba valminud tarkvaradele pakume majutus-, hooldus- ja tugiteenuseid tagamaks infosüsteemide stabiilsuse, käideldavuse ning lisasoovide arendused. Meie poolt välja töötatud tarkvarale pakume soovi korral ka lõppkasutajatuge.