• Tehtud projekte:

  e-arveldaja

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis. e-arveldaja on suunatud peamiselt alustavatele ja väikeettevõtjatele, kuid kohandatud ka mittetulundusühingutele ning sihtasutustele. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Äriregister

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  Inversion Software OÜ töötas välja äriregistri uue generatsiooni tehnilise platvormi, sh arendas uue veebipõhise menetlustarkvara, migreeris olemasoleva Oracle andmebaasi vabavaralisele PostgreSQL platvormile ning tagas ühilduvate portaalide ja süsteemide (äriregistri teabesüsteem, ettevõtjaportaal jpt) töö uue registri põhjal. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  e-dok

  Tellija: Audiitorkogu

  Inversion Software OÜ töötas Audiitorkogule välja vandeaudiitori töövõttude dokumenteerimise tarkvara, mis toetab ja abistab vandeaudiitoreid oma tööülesannete läbiviimisel ja nõuetekohasel dokumenteerimisel. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  PüPKI raamistik

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  Inversion Software OÜ töötas koos OÜ-ga Smartlink välja piiriülese PKI teenuste raamistiku. PüPKI raamistik SOAP põhine veebiteenus, mille eesmärk on võimaldada infosüsteemidesse võimalikult lihtsalt lisada piiriülese autentimise, digitaalallkirjastamise ja allkirjade verifitseerimise funktsionaalsust. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Conflux

  Conflux grupitöötarkvara on esimene Inversion Software OÜ poolt välja töötatud nö "valmistoode". Tegemist on veebipõhise grupitöötarkvaraga, mis hõlmab muuhulgas dokumendihaldust, kalendreid, ülesandeid, töövoogusid, e-postiklienti ja CRM funktsionaalsust, mis võimaldab ettevõtetel paremini organiseerida oma tööd ja hallata selle käigus kogutavat informatsiooni. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  ISKE rakendustööriist

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  ISKE rakendustööriist on ISKE rakendamist abistav ja toetav vahend, mis võimaldab organisatsioonis kasutusel olevaid infovarasid kaardistada ja aitab ISKE rakendamisest ülevaadet hoida. loe edasi

Oleme 2002. aastal asutatud tarkvaraarendusega tegelev Eesti ettevõte. Meie põhitööks on IT erilahenduste väljatöötamisega e-riigi jaoks ja erasektorile. Loome juba üle 12 aasta kaasaegseid infotehnoloogilisi lahendusi (infosüsteeme, rakendusi ning keerukaid integreeritud infosüsteemide kogumikke), mis toetavad ja abistavad klientide tööprotsesse ning tagavad efektiivsema töövoo.
 

Meil on laiapõhjaline ja ulatuslik kogemus veebipõhiste ja desktop-rakenduste väljatöötamisel ja keerukate ärinõuete ning -reeglite infosüsteemides rakendamisel. Seni loodud lahendused varieeruvad dünaamilistest kodulehtede sisuhaldus-vahenditest terviklike riiklike registrite platvormideni ja paarikümne kasutajaga grupitöötarkvaradest sadade tuhandete kasutajatega portaalideni. Meie loodav tarkvara on hõlpsasti kasutatav, turvaline ning tõrkekindel.
 

Oma töös kasutame nii vabavaralisi kui kommertsvahendeid, vastavalt iga projekti spetsiifilistele vajadustele. Tarkvara arendamisel on meie eelistatud arendusplatvormiks Python/PostgreSQL, kuna see tagab kliendile kõige kvaliteetsema, turvalisema, kiirema ja kuluefektiivsema tulemuse. Kõigil meie võtmearendusspetsialistidel on üle 10 aasta arenduskogemust antud platvormil. Samas on meil ka pikaajaline arenduskogemus Java, PHP ja teiste programmeerimiskeelte kasutamisega ning muudel andmebaasiplatvormidel, nt Oracle.
 

Meie kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud vastavuses ISO 9001:2015 nõuetega.
 

Ülevaate seni tehtud töödest saad projektide lehelt.