• Tehtud projekte:

  e-arveldaja

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  e-arveldaja on lihtne veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis. e-arveldaja on suunatud peamiselt alustavatele ja väikeettevõtjatele, kuid kohandatud ka mittetulundusühingutele ning sihtasutustele. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Äriregister

  Tellija: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

  Inversion Software OÜ töötas välja äriregistri uue generatsiooni tehnilise platvormi, sh arendas uue veebipõhise menetlustarkvara, migreeris olemasoleva Oracle andmebaasi vabavaralisele PostgreSQL platvormile ning tagas ühilduvate portaalide ja süsteemide (äriregistri teabesüsteem, ettevõtjaportaal jpt) töö uue registri põhjal. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  e-dok

  Tellija: Audiitorkogu

  Inversion Software OÜ töötas Audiitorkogule välja vandeaudiitori töövõttude dokumenteerimise tarkvara, mis toetab ja abistab vandeaudiitoreid oma tööülesannete läbiviimisel ja nõuetekohasel dokumenteerimisel. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  PüPKI raamistik

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  Inversion Software OÜ töötas koos OÜ-ga Smartlink välja piiriülese PKI teenuste raamistiku. PüPKI raamistik SOAP põhine veebiteenus, mille eesmärk on võimaldada infosüsteemidesse võimalikult lihtsalt lisada piiriülese autentimise, digitaalallkirjastamise ja allkirjade verifitseerimise funktsionaalsust. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  Conflux

  Conflux grupitöötarkvara on esimene Inversion Software OÜ poolt välja töötatud nö "valmistoode". Tegemist on veebipõhise grupitöötarkvaraga, mis hõlmab muuhulgas dokumendihaldust, kalendreid, ülesandeid, töövoogusid, e-postiklienti ja CRM funktsionaalsust, mis võimaldab ettevõtetel paremini organiseerida oma tööd ja hallata selle käigus kogutavat informatsiooni. loe edasi

 • Tehtud projekte:

  ISKE rakendustööriist

  Tellija: Riigi Infosüsteemi Amet

  ISKE rakendustööriist on ISKE rakendamist abistav ja toetav vahend, mis võimaldab organisatsioonis kasutusel olevaid infovarasid kaardistada ja aitab ISKE rakendamisest ülevaadet hoida. loe edasi

Ametlikud Teadaanded

Ametlikud Teadaanded on elektrooniline väljaanne, kus avaldatakse teated, kutsed ja kuulutused, mille avaldamise kohustus tuleneb seadusest ning mille tööd korraldab Registrite ja Infosüsteemide Keskus.
 

Ametlike Teadaannete uus infosüsteem on hetkel piloteerimisfaasis ning selle eeldatav rakendamisaeg on 2015. aasta aprillis. Infosüsteem on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja PostgreSQL andmebaasiplatvormil. Käideldavuse ja skaleeritavuse tagamiseks on nii rakenduskiht kui andmebaasikiht horisontaalselt skaleeritav läbi klasterdamise ning andmete terviklust tagab digitembeldamine.
 

Infosüsteemi tellijaks on Registrite ja Infosüsteemide Keskus, kelle veebilehelt võite infosüsteemist täpsemalt edasi lugeda.
 

e-dok

e-dok tarkvara abistab vandeaudiitoreid töövõttude korraldamisel ja nõuetekohasel dokumenteerimisel. Tegemist on eriotstarbeks kohandatud dokumendi- ja projektihaldustarkvara kontseptsiooniga, mis arendati välja kliendi spetsiifilisi vajadusi täitma.
 

Infosüsteem on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja PostgreSQL andmebaasiplatvormil. Käideldavuse ja skaleeritavuse tagamiseks on nii rakenduskiht kui andmebaasikiht horisontaalselt skaleeritav läbi klasterdamise. Tarkvara osaks on desktop-rakendus, mis võimaldab töötada ilma internetita ja andmeid serveriga regulaarselt sünkroniseerida.
 

Infosüsteemi tellijaks on Audiitorkogu.
 

e-arveldaja

e-arveldaja on lihtsalt kasutatav veebipõhine raamatupidamistarkvara, mis aitab ettevõtjal raamatupidamise korraldamisega mugavalt hakkama saada. Tarkvara asub e-äriregistri ettevõtjaportaalis ja seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud (näiteks raamatupidaja). Tarkvara on olnud suunatud peamiselt alustavatele ja väikeettevõtjatele, kuid kohandatud ja alates detsembrist 2014. kasutatav ka mittetulundusühingutele ning sihtasutustele.
 

Infosüsteem on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja PostgreSQL andmebaasiplatvormil. Käideldavuse ja skaleeritavuse tagamiseks on nii rakenduskiht kui andmebaasikiht horisontaalselt skaleeritav läbi klasterdamise.
 

Infosüsteemi tellijaks on Registrite ja Infosüsteemide Keskus, kelle veebilehelt võite infosüsteemist täpsemalt edasi lugeda.
 

Piiriülese PKI raamistik

Piiriülese PKI teenuste raamistik on SOAP põhine veebiteenus, et piiriülese autentimise, digitaalallkirjastamise ja allkirjade verifitseerimise funktsionaalsust saaks võimalikult lihtsalt siduda teiste infosüsteemidega. Piiriülese PKI teenus võimaldab pakkuda teistele Euroopa Liidu kodanikele Eesti avaliku sektori e-teenuseid samal moel nagu Eesti kodanikele. Selleks kasutatakse nende enda riigi väljastatud elektroonilist identiteeti. Teenusepakkuja ei pea ELi kodaniku tuvastamiseks võtma ühendust tema riigi elektroonilist identiteeti väljastava asutusega, vaid saab toetuda Sertifitseerimise registri piiriülesele usaldusnimekirjale.
 

Veebiteenuste raamistik on realiseeritud Java programmeerimiskeeles ja PostgreSQL andmebaasiplatvormil. Veebipõhine haldusliides on realiseeritud Python programmeerimiskeeles. Kõik komponendid on kasutatav nii Microsoft Windows kui Linux serverioperatsioonisüsteemidel. Käideldavuse ja skaleeritavuse tagamiseks on nii rakenduskiht kui andmebaasikiht horisontaalselt skaleeritav läbi klasterdamise.
 

Infosüsteemi tellijaks on Riigi Infosüsteemi Amet, kelle veebilehelt võite infosüsteemist täpsemalt edasi lugeda.
 

Äriregister

Äriregister on kogumik Registrite ja Infosüsteemide Keskuse hallatavaid infosüsteeme - Maakohtute registriosakondade registriandmebaas Eesti äriühingutest, mittetulundusühingutest ja sihtasutustest, menetlustarkvara registriandmete haldamiseks, X-tee andmekogu ning erinevad portaalid, sh olulistematena e-äriregister ning ettevõtjaportaal.
 

Uue äriregistri menetlustarkvara projekti raames arendati välja täiesti uus veebipõhine menetlustarkvara, migreeriti registriandmebaas Oracle platvormilt PostgreSQL platvormile ning tagati kõigi sidussüsteemide jätkuv töö uue andmebaasiplatvormi ja -struktuuriga. Infosüsteemid on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja PostgreSQL andmebaasiplatvormil. Käideldavuse ja tervikluse tagamiseks on nii rakenduskiht kui andmebaasikiht horisontaalselt skaleeritud ning oluliste andmete terviklust tagavad digiallkirjastamine, digitembeldamine või ajatembeldamine.
 

Infosüsteemi tellijaks on Registrite ja Infosüsteemide Keskus, kelle veebilehelt võite infosüsteemist täpsemalt edasi lugeda.
 

Conflux

Conflux grupitöötarkvara on esimene Inversion Software OÜ poolt välja töötatud nö "valmistoode". Tegemist on veebipõhise grupitöötarkvaraga, mis hõlmab muuhulgas dokumendihaldust, kalendreid, ülesandeid, töövoogusid, e-postiklienti ja CRM funktsionaalsust, mis võimaldab ettevõtetel paremini organiseerida oma tööd ja hallata selle käigus kogutavat informatsiooni.
 

Infosüsteem on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja PostgreSQL andmebaasiplatvormil. Käideldavuse ja skaleeritavuse tagamiseks on nii rakenduskiht kui andmebaasikiht horisontaalselt skaleeritav läbi klasterdamise.
 

Confluxil on kliente nii Eestis kui ka üle piiri, sh USA-st Jaapanini ja Indiast Austraaliani. Tarkvarast võid täpsemalt edasi lugeda siit.
 

ISKE rakendustööriist

ISKE rakendustööriist on ISKE rakendamist abistav ja toetav vahend, mis võimaldab organisatsioonis kasutusel olevaid infovarasid kaardistada, määrata turvaklasse ja turbeastmeid, siduda infovarasid tüüpmoodulitega, grupeerida ja tsoneerida infovarasid ning koostada ja hallata rakendusplaani, mis aitab asutuses ISKE rakendamist protsessis hoida
 

ISKE rakendustööriist on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja PostgreSQL/SQLite andmebaasiplatvormil multiplatvormse desktop-rakendusena, mis on käivitatav nii Microsoft Windows, Linux kui ka Apple OS X operatsioonisüsteemidel.
 

Infosüsteemi tellijaks on Riigi Infosüsteemi Amet, kelle veebilehelt võite infosüsteemist täpsemalt edasi lugeda. Inversion Software OÜ teostas infosüsteemi tehnilise teostuse tööd OÜ Smartlink alltöövõtjana.
 

Paberivaba ARK

2007. aasta novembrikuus käivitas Eesti Riiklik Autoregistrikeskus projekti nimega Paberivaba ARK, mis muutis mitmed juhilubade ja sõidukitega seotud toimingud interneti teel tehtavateks. Esmalt alustasid keskkonna kasutamist sõidukite ametlikud maaletoojad. Kõigi klientide jaoks avati Paberivaba ARK 2008. aasta mais. Projekti eesmärk on muuta klienditeenindus e-teenusena kättesaadavamaks, kiiremaks ja mugavamaks. Kliendi jaoks tähendas projekti elluviimine seda, et taotluste esitamine ARKle muutus ööpäeva­ringselt kättesaadavaks. Projekt lihtsustas oluliselt ka uute sõidu­kite müümisega tegelevate ettevõtete asjaajamist ARKga.
 

Infosüsteem on realiseeritud Python programmeerimiskeeles ja Oracle andmebaasiplatvormil.
 

Infosüsteemi tellijaks oli Eesti Riiklik Autoregistrikeskus. Inversion Software OÜ teostas infosüsteemi tehnilise teostuse tööd AS Helmes alltöövõtjana.